Το πρόγραμμα με λίγα λόγια . . .

Το πρόγραμμα Η πρόκληση των ευφυών πόλεων (ICC) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στοχεύει εξατομικευμένα στην υποστήριξη 126 πόλεων για να επιτύχει έξυπνη, κοινωνικά υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες. Η φιλοδοξία του προγράμματος, διάρκειας 2,5 ετών, είναι να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες της ψηφιακής και προηγμένης τεχνολογίας, σύμφωνα με τους στόχους της πράσινης και δίκαιης ανάπτυξης, ώστε οι πόλεις που συμμετέχουν να εξασφαλίσουν καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες τους. Η Τρίπολη και η Κόρινθος από κοινού επελέγησαν, μέσα από μια ανταγωνιστική διαδικασία, να γίνουν μέλη του ICC. Οι πόλεις που συμμετέχουν στο ICC θα έχουν μακροχρόνιο όφελος και θα υποστηριχθούν για να προετοιμαστούν έγκαιρα και σωστά για το μετασχηματισμό που απαιτούν οι νέες τεχνολογικές και κοινωνικές συνθήκες. Η υποστήριξη συνίσταται σε παροχή δωρεάν συμβουλών, ένα ευρύ πεδίο συνεργασιών και προετοιμασία για χρηματοδοτικές ευκαιρίες που θα επιτρέψουν να υλοποιηθούν τα σχέδια και όχι να παραμείνουν απλός σχεδιασμός.

Η Τρίπολη και η Κόρινθος από κοινού επελέγησαν, μέσα από μια ανταγωνιστική διαδικασία, να γίνουν μέλη του ICC. Οι πόλεις που συμμετέχουν στο ICC θα έχουν μακροχρόνιο όφελος και θα υποστηριχθούν για να προετοιμαστούν έγκαιρα και σωστά για το μετασχηματισμό που απαιτούν οι νέες τεχνολογικές και κοινωνικές συνθήκες. Η υποστήριξη συνίσταται σε παροχή δωρεάν συμβουλών, ένα ευρύ πεδίο συνεργασιών και προετοιμασία για χρηματοδοτικές ευκαιρίες που θα επιτρέψουν να υλοποιηθούν τα σχέδια και όχι να παραμείνουν απλός σχεδιασμός.

Εκτός από τη λήψη εξατομικευμένων συμβουλών, το ICC προσφέρει στις συμμετέχουσες πόλεις ευκαιρίες δικτύωσης, πρόσβαση σε εκπαίδευση, διαδικτυακές εργαλειοθήκες καθώς και καθοδήγηση από τις πόλεις-μέντορες του ICC που έχουν ήδη ξεπεράσει εμπόδια και έχουν υλοποιήσει δράσεις πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Για να εφαρμοστεί το όραμα και ο οδικός χάρτης κάθε συμμετέχουσας πόλης (ένας κοινός οδικός χάρτης δύο πόλεων στη δική μας περίπτωση), το πρόγραμμα ICC θα βασιστεί σε μια αξιολόγηση των προτεραιοτήτων και των αναγκών κάθε πόλης, με στόχο να μεταμορφωθούν οι πόλεις χρησιμοποιώντας έξυπνες και προηγμένες τεχνολογίες.

Το έργο αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για τη συνεργασία όλων των φορέων και των δύο πόλεων, ώστε να επιτευχθούν συνέργειες που θα φέρουν αποτελέσματα μέσα από ένα στρατηγικό σχεδιασμό που θα εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση αξιοποιώντας με βέλτιστο τρόπο ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο (ψηφιοποίηση, ανοικτότητα υποδομών / δεδομένων).

Οι δύο Δήμοι θα δουλέψουν εντατικά για να μπορέσει η συνεργασία να επιτρέψει στις δύο πόλεις να κάνουν ένα άλμα σε αυτό τον τομέα και ελπίζουμε στην ανταπόκριση σας, τόσο σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις και συναντήσεις όσο και σε ημερίδες, εξ αποστάσεως ή/και από κοντά όταν αυτό είναι εφικτό, ώστε να αποτυπωθούν οι δραστηριότητες, οι ανάγκες και οι σκέψεις όλων των φορέων. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ICC μπορείτε να δείτε στον επίσημο δικτυακό τόπο του προγράμματος: https://www.intelligentcitieschallenge.eu/